سایت اپیزو به لیست سایتهای تحت پوشش اضافه گردید
تبلیغات در این سایت بر اساس تعداد بازدید از تبلیغات تمام صفحه بوده و هر بازدیدکننده حداقل 15 ثانیه هر تبلیغ را مشاهده میکند
تبلیغات در این سایت بر اساس تعداد بازدید و پکیج های آن  از 10 هزار بازدید در روز آغاز می گردد
برای مشاهده لیست پلنهای تبلیغات سایت اپیزو به آدرس زیر بروید
http://my.parstools.com/cart.php?gid=4

Tuesday, May 12, 2015

« Back