تبلیغات در سایت پرشین گرافیک

graphic
تبلیغات لینکی فالو در پرشین گرافیک

تبلیغات لینکی فالو در ستون پایین وبسایت پرشین گرافیک


تبلیغات سایتهای موزیک پذیرفته نمیشود

60,000 تومان Monthly
160,000 تومان Quarterly
300,000 تومان Semi-Annually
570,000 تومان Annually
Order Now
تبلیغات بنری در بالای سایت پرشین گرافیک

تبلیغات بنری بالای سایت پرشین گرافیک 100 درصد نمایش

150,000 تومان Monthly
400,000 تومان Quarterly
760,000 تومان Semi-Annually
1,400,000 تومان Annually
Order Now