تبلیغات در سایت دانلودبوی

downloadboy
تبلیغات بنری 728 در 90 در بالای سایت دانلودبوی

تبلیغات بنری با سایز 728 در 90 پیکسل در هدر بالای سایت دانلودبوی .

500,000 تومان ماهانه
1,300,000 تومان سه ماهه
2,500,000 تومان شش ماهه
4,600,000 تومان سالانه
سفارش دهید
تبلیغات بنری 468 در 60 پیکسل در بالای سایت دانلودبوی

تبلیغات بنری 468 در 60 پیکسل در بالای سایت دانلودبوی

200,000 تومان ماهانه
540,000 تومان سه ماهه
1,000,000 تومان شش ماهه
1,900,000 تومان سالانه
سفارش دهید
تبلیغات بنری 468 در 60 پیکسل در بین پستهای سایت دانلودبوی

تبلیغات بنری 468 در 60 پیکسل در بین پستهای سایت دانلودبوی

200,000 تومان ماهانه
540,000 تومان سه ماهه
1,000,000 تومان شش ماهه
1,900,000 تومان سالانه
سفارش دهید
تبلیغات بنری 300 در 250 پیکسل در منوی سمت راست دانلودبوی

تبلیغات بنری 300 در 250 پیکسل در منوی سمت راست دانلودبوی

180,000 تومان ماهانه
480,000 تومان سه ماهه
900,000 تومان شش ماهه
1,700,000 تومان سالانه
سفارش دهید
تبلیغات بنری 120در 240 پیکسل در منوی سمت چپ دانلودبوی

تبلیغات بنری 120در 240 پیکسل در منوی سمت چپ دانلودبوی

100,000 تومان ماهانه
280,000 تومان سه ماهه
450,000 تومان شش ماهه
800,000 تومان سالانه
سفارش دهید