مقالات

 تفاوت لینک فالو و نوفالو در چیست؟

تفاوت لینک فالو و نوفالو در چیست ؟نوفالو (nofollow) یک کد بصورت “rel=”nofollow  است که در کد لینک...